Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

SÂN SI

( cho những ngày vắng cáo ú)

Bạch thày cho con gửi
Nỗi niềm vào tiếng chuông
Thày gióng theo câu kệ
Có tan mộng vô thường..?

                .....
Bạch thày cho con biết
Chữ duyên nào vô ưu.
Sao quỳ trước tam bảo
Lòng vẫn day dứt nhiều.
      Ảnh nguồn intenet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét