Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

viết cho cáo ú

THỨ SÁU, NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2015

MÌNH ƠI!
(Cho ngày vắng hoe)

Mình ơi! Lạc mất mình rồi
Buông tay vỡ tiếng ru hời dỗ nhau
Gió nhiều xót rụng hoa cau
Mình đi , bạc cánh sầu đâu, tím chiều


Mình đi, nhà cửa tịch liêu
Tôi vào ra ngắm con triều xuống lên
Miếng trầu tôi chẳng buồn têm
Miếng cau nguyên đấy chẳng thèm thắm vôi
Trồng chay để chát đời tôi
 Sao mình, bỏ bạn nửa vời dại khôn
Buông tay vời vợi nguồn cơn
Thương nhau đành gánh thiệt hơn về mình
Nói nhiều nào phải thanh minh
Chỉ xin dành một chút tình nhỏ thôi
Cho trầu đỡ bạc lòng vôi
Cho cau non hạt, thắm môi một lần
----------*******-------------
BÀI HỌA CỦA MỤ CÁO Ú Ù U
CHÔM NÊN CHƯA CÓ ĐỀ.

ngùi ngùi chẳng dám tiễn Mình
Quay lưng em giấu chút tình đắng môi
Mình đi
Mình đã đi rồi...
Man man bến cũ mồ côi em về
Trăng treo nửa mảnh hẹn thề
rưng rưng câu hứa bộn bề dấu xưa
Cau non têm mãi chẳng vừa
Trầu vàng vãng chợ duyên thưa thế nào ?
Mình đi
Là hết chiêm bao
Sợi gàu đứt đoạn giếng đau mấy mùa ?
Cắn môi chát quả bần chua
Nghe con nắng rụng
gió lùa
nhạt duyên
Mình đi ...
Trưa gióng cổng thiền
Mình ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét